TCLT Home
About TCLT
Supporting Institutions
Funding for TCLT
Biennial Conferences
Standing Committee
Conference Attendees
Other Resources
Contact Us
 

Conference Attendees:

TCLT 3:

Jianhua Bai
Cecilia Chang
hsuyin Chang
John Chang
Der-lin Chao
Fang-yi Chao
Lih-Yun Chao
Dongdong Chen
Pao-Yuan Chen
Tong Chen
Yea-Fen Chen
YiHsiu Chen
Wei-Yi Cheng
Hsui-Chen Chiu
Tzu-hsiu Chiu
Siewhwa Choo
Cecilia Chu
Chengzhi Chu
Steven Day
Thomas Drake
Wenhan Duan
Yagang Fan
Tess Fang
Huey-Ru Fann
Ming Feng
Ben Frankel
Hongchu Fu
Xianling Fu
Yan Gao
Ken Gu
Wen Gu
Daoxiong Guan
Yong He
Chen-Chuan Hsu
Chun-ling Hsu
Fei-Xuan Hsu
Hui-mei Hsu
Kylie Hsu
Shu-liang Hsu
Michelle Hsu-McWilliam
Lung-Hua Hu
Song Jiang
Hong Gang Jin
Richard Kelly
Annie Ku
Cornelius Kubler
Shuting Lai
Ho Cheong Lam
Konrad Lawson
Lucy Lee
Audrey Li
Kai Li
Weijia Li
Li Li
Hsin-hsin Liang
Yujen Lien
JinXi Lin
Patrick Lin
Xue-Fang Lin
Yue Lin
Fang Liu
Lening Liu
May Liu
Songhao Liu
Yuan-Chih Liu
Aizhu Lu
Hongwei Lu
Jianfei Ma
Rachel McCoy
Frances Yufen Mehta
Yuan-Yuan Meng
Aili Mu
Ling Mu
David Paris
Peter Patrikis
Yupei Peng
Anne Pusey
Yanfeng Qu
John Rohsenow
Adam Ross
Wei Shang
Yipeng Shao
Zhao-Min Shu
C. P. Sobelman
Madeline Spring
Li-li Teng
Pei-chih Ting
Charles Wang
Jing Wang
Grace Wu
Sue-mei Wu
I-Chin Wu
Tianwei Xie
De Bao Xu
Jing hui Yang
Jun Ye
Ming Yin
Jean Yu
Fangyuan Yuan
De Zhang
Hong Zhang
Honghong Zhang
Jianmin Zhang
Phyllis Zhang
Yanhui Zhang
Zheng-sheng Zhang
Bo Zhao
Congmin Zhao
Ling Zhao
Xuemei Zhao
Yuqin Zhao
Shangzhi Zhou
Yihua Zhou

TCLT2:

Tsengtseng Chang
Der-lin Chao
Nien-Hsiang Chen
Pao-Yuan Chen
Carol Chen-Lin
Robert Hart
Hui-mei Hsu
Christine Huang
Youn Tzen Hui
Mei-Ju Hwang
Hong Gang Jin
Zhengguo Kang
Tek-Wah King
Annie Ku
Esther Kuo
Hua Lin
Sylvia Lin
Cyrus Luk
Diane Manwaring
Scott McGinnis
Ling Mu
Konberg Ngai
Jakie Tseng
Wen-chiu Tu
Shao-ling Wang
Martina Winderam
Sue-mei Wu
Tianwei Xie
De Bao Xu
Tao-chung Yao
Victor Yeh
Claudia Yu
Fangyuan Yuan
Zheng-sheng Zhang
Min Zhang
Phyllis Zhang
Youping Zhang
William Zhou

 

Kenyon College
Williams College
Hong Kong International School
University of Southern California
Hunter College
University of Colorado
Bergen Chinese School
Seton Hall University
Columbia University
MIT
University of Wisconsin-Milwaukee
National Taiwan Normal University

New York University
The University of Alberta
Multimedia University
UC Berkeley
Stanford University
University of Colorado, Boulder
The Hotchkiss School
Columbia University
Syracuse University
National Taiwan Normal University
University of Virginia
Seattle University
Hong Kong Academy
Washington and Lee University
New Concept Mandarin Limited
Clark Atlanta University
The Hotchkiss School
University of Heidelberg
UC Santa Barbara
United Nations
UC Santa Barbara
University of Colorado at Boulder
Columbia University
University of Illinois
California State University, Los Angeles
UC Berkeley
Edinburgh University
Brown University
University of Hawaii at Maona
Hamilton College
Hong Kong Academy
Middlesex School
Williams College
Columbia University
The University of Hong Kong
Waseda University
Livingston High School
University of Southern California
Oberlin College
University of Massachusetts
SCOLA/CYRTV
The University of Virginia
Institution of technology education, NTNU
Teaching Chinese as a Second/Foreign Language
Defense Language Institute
Chinese Culture University
Columbia University
Oberlin College
Columbia University


National Kaohsiung Normal University
St. Catherine's School
Hamilton College
Language University Beijing
Prentice Hall
Cornell University
Columbia University
Iowa State University
Yale University
Hamilton College
The Consortium for Language Teaching and Learning
UC Santa Barbara
Bucknell University
Kwantlen University College
University Illinois at Chicago
Lakeside School
Columbia University
China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language
National Taiwan Normal University
Columbia University
University of Colorado, Boulder
Yale University
University Paris VII

John Jay College
University of Pennsylvania
Carnegie Mellon University

California State University at Long Beach
Hamilton College
Dalian University of Technology
Wellesley College
Waseda University
The Hotchkiss School
University of Pennsylvania
Iowa State University
Binghamton University
Columbia University
East China Normal University
Columbia University
Carnegie Mellon University
San Diego State University
Loomis Chaffee
Columbia University
Smith College
Beijing Language and Culture University
Auckland University of Technology
Shanghai International Studies University

 Defense Language Institute
Hunter College, City University of New York
Harvard University
Columbia University
Choate Rosemary Hall
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Illinois at Urbana-Champaign
Dalton School and China Institute Department
Chinese International
Springfield HS of Science and Technology
:Hamilton College
Yale University
Connecticut College
Middlesex School
Yale University
University of Victoria
PCL Institute
Hong Kong Chinese School
University of Melbourne
National Foreign Language Center
Yale University
Hong Kong Chinese School
Hong Kong Chinese School
Defense Language Institute
University of Hawaii at Manoa
Hong Kong Chinese School
Carnegie Mellon University
California State University
Hamilton College
University of Hawaii
PCL Institute
Hong Kong Chinese School
University of Pennsylvania
San Diego State University
Ball State University
Columbia University
Rutgers University
Yale University


Conference Panalists:

TCLT3:

Jianhua Bai
John Chang
Der-lin Chao
Fang-yi Chao
Dongdong Chen
Pao-Yuan Chen
Tong Chen
Yihsiu Chen
Tzu-hsiu Chiu
Chengzhi Chu
Steven Day
Wenhan Duan
Tess Fang
Huey-Ru Fann
Ming Feng
Hongchu Fu
Baozhang He
Hui-mei Justina Hsu
Kylie Hsu
Michelle Hsu-McWilliam
Lung-Hua Hu
Cornelius C. Kubler
Konrad Lawson
Song Jiang
Hong Gang Jin
Ho Cheong Lam
Audrey Li
Jinxi Lin
Patrick Lin
Tao Lin
Songhao Liu
Aili Mu
Ling Mu
David Paris
Peter Patrikis
Yipeng Shao
Zhao-Min Shu
C.P. Sobelman
Madeline Spring
Li-li Teng
Shang Wei
Sue-mei Wu
Tianwei Xie
De Bao Xu
Fangyuan Yuan
De Zhang
Jianmin Zhang
Phyllis Zhang
Yanhui Zhang
Zheng-sheng Zhang
Susan Yuqin Zhao
Xuemei Zhao

TCLT2:
Tsengtseng Chang
Der-lin Chao
Nien-Hsiang Chen
Pao-Yuan Chen
Tong Chen
Robert S. Hart
Hui-mei Hsu
Hong Gang Jin
Tek-wah King
Scott McGinnis
Ling Mu
Robert H. Smitheram
Wen-chiu Tu
Shao-ling Wang
Sue-mei Wu
Tianwei Xie
De Bao Xu
Tao-chung Yao
Victor C. Yeh
Fangyuan Yuan
Phyllis Zhang
Youping Zhang
Zheng-sheng Zhang

 

TCLT1:

Der-lin Chao
Yea-fen Chen
Wenwei Du
Yichia Hsu
Wenze Hu
Hong Gang Jin
Ardrey Li
Scott McGuiness

Robert H. Smitheram
Xiu-Zhi Zoe Wu
Tianwei Xie
Zhiqun Xing
De Bao Xu
Tao-chung Yao
Li Yu

 Kenyon College
University of Southern California
Hunter College, City University of New York
University of Colorado, Boulder
Seton Hall University
Columbia University
MIT
National Taiwan Normal University
The University of Alberta
Stanford University
University of Colorado, Boulder
Tianjin Nan Kai University
National Taiwan Normal University
University of Virginia
Seattle University
Washington and Lee University
The College of Holy Cross
University of Illinois
California State University, Los Angeles
Edinburgh University
Brown University
Williams College
Waseda University
University of Hawaii
Hamilton College
University of Hong Kong
University of Southern California
National Taiwan Normal University
Defense Language Institute
Columbia University
Beijing University
Iowa State University
Yale University
Hamilton College
The Consortium for Language Teaching and Learning
National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language
National Taiwan Normal University
Columbia University
University of Colorado, Boulder
Yale University
Columbia University
Carnegie Mellon University
California State University, Long Beach
Hamilton College
University of Pennsylvania
Iowa State University
East China Normal University
Columbia University
Carnegie Mellon University
San Diego State University
Auckland University of Technology
Beijing Language and Culture University


Defense Language Institute
Hunter College, City University of New York
Harvard University
Columbia University
MIT
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Illinois at Urbana-Champaign
Hamilton College
Connecticut College
National Foreign Language Center
Yale University
Middlebury College
DLIFLC
University of Hawaii
Carnegie Mellon University
California State University
Hamilton College
University of Hawaii
AlphaGram System, Inc.
University of Pennsylvania
Columbia University
Rutgers University
San Diego State University

 

 


Hunter College, City University of New York
University of Wisconsin-Milwaukee
Vassar College
University of Southern California
Harvard University
Hamilton College
University of Southern California
National Council of Organizations of Less Commonly Taught Languages
Middlebury College
University of Southern California
California State University at Long Beach
Western Washington University
Hamilton College
University of Hawaii
The Ohio State University